Styczniki i zwalniaki – małe urządzenia wymagane do pracy innych, dużych maszyn.

Technologie idą stale do przodu, więc firmy, które potrzebują trwać na rynku muszą ulepszać swe produkty i dawać im charakteru. Mnóstwo branż użytkuje urządzenia elektryczne, aplikacje i sprzęty, które potrzebują kontrolowania. W zasadzie, to nie tylko przemysł i firmy użytkują to, ale również ludzie w domach.

Zwalniak
Istnieją różnorodne sprzęty wspomagające i ułatwiające pracę. Nie tylko potrafią uruchamiać pewne rzeczy, ale też nadawać im dynamikę, przesyłać informacje, impulsy, czy zwyczajnie podtrzymywać pracę. Są to między innymi styczniki i zwalniaki. Te pierwsze znajdują zastosowanie w wielu różnorodnych aplikacjach w produkcji i budownictwie. Są one urządzeniami, które sterują pracą silników, klimatyzatorów, ogrzewaczy, wentylatorów, pomp, urządzeń dźwigowych, technik oświetleniowych ale również struktur do poprawy współczynnika siły. Są różne odmiany styczników, na przykład mini styczniki o siłach od 4 do 5,5 kW, czy blokowe tak zwane uniwersalne o mocy do 400 kW.

W ofercie są też typy instalacyjne do użytku zarówno w przemyśle, jak i w mieszkaniu. Potem są rodzaje przemysłowe, termiczne, klasyczne i elektroniczne. W skrócie charakteryzując – stycznik jest łącznikiem, służącym do złączania obwodów głównych, gdzie zestyki robocze są zamykane elektromagnesem i są trzymane w tej formie, dopóki napięcie cewki jest właściwie wysokie. Autor:

Jeżeli obwód cewki elektromagnesu zostanie przerwany, to zwory elektromagnetyczne opadają poprzez wpływ działania sprężyny i zostają otwarte zestyki robocze. Odmiennym typem urządzenia wpierającego siłę sprzętów i ich bezpieczne oddziaływanie są zwalniaki. Ich działanie polega na wysuwie tłoczyska z odpowiednią mocą na oznaczony skok. Są one używane między innymi w hamulcach w celu hamowania – otwierania hamulców szczękowych i tarczowych. Posiadają one zabudowane wewnątrz sprężyny, które nie tylko wywołują pracę hamulców, ale również chwilę hamowania.

Zwalniaki mogą być też używane w innych urządzeniach, ale istnieje jeden warunek a mianowicie potrzebne jest im zasilanie napięciem trójfazowym. Tak więc mają one użycie tam gdzie jest niezbędna praca posuwisto – zwrotna, a więc do zamykania i otwierania klap, drzwi, do pracy zasuw i zaworów, do podnoszenia i opuszczania zapór oraz do ruchu cięgieł i dźwigni. Tak ogromny wybór umożliwi dostosowanie styczników i zwalniaków do wszystkich sprzętów gdzie są niezbędna.